Følgende løyper åpnes:

Løype 18 fra Livden til X løype 10 Brennmoen.

Løype 10 fra X Brennmoen til Garsmark.

Løype 3 fra X løype 10 til løype 2 på  Unkervatnet

Løype 2 på Unkervatnet til Ørnes og Bringli

Løype 12 fra Ørnes til Skarvatnet

Løype 2 fra Storhugen i Ørjedal til Kroken

Løype 1 og 2 fra Ivarud  til Kroken.

 

Resterende løyper åpnes fortløpende.